Aktuální kongresy

Archiv


Dermatologický update 2020 aneb Novinky v dermatologii

Dermatologický update 2020 aneb Novinky v dermatologii

Dermatoverenerologie patří k oborům, do kterých poslední roky přichází nejvíce novinek. Rychle se v nich zorientovat pomáhá konference České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP Dermatologický update – letos v pořadí již sedmá.

11. mezioborové kolokvium PragueONCO

11. mezioborové kolokvium PragueONCO

Incidence a prevalence malignit v ČR, podobně jako v celém světě, stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. Motto letošmího mezioborového kolokvia PragueONCOm znělo: „Lékaři a sestry různých oborů společně proti zhoubným nádorům.“

Colours of Sepsis Ostrava

Colours of Sepsis Ostrava

Na sepsi ve světě umírá každé tři sekundy jeden člověk. V Evropě a Spojených státech je to více než zemřelých na infarkt myokardu, počet úmrtí následkem sepse je srovnatelný s počtem úmrtí na rakovinu plic, tlustého střeva a prsu dohromady.

XVIII. kongres Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice

XVIII. kongres Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice

Léčba a hojení ran jsou složitý proces vyžadující mezioborový přístup a spolupráci řady medicínských specializací a ošetřovatelských oborů. Kongresy České společnosti pro léčbu rány jsou platformou pro sdílení zkušeností a předávání nejnovějších poznatků.

36. český a slovenský gastroenterologický kongres

36. český a slovenský gastroenterologický kongres

V léčbě idiopatických středních zánětů přichází po rozvoji biologické léčby renesance tzv. malých molekul. První z nich jsou inhibitory Janusových kináz v léčbě ulcerózní kolitidy.

ESC Congress 2019

ESC Congress 2019

Letošní výroční zasedání Evropské kardiologické společnosti mění klinickou 
praxi a přináší i nové doporučené postupy. To nejpodstatnější pro vás 
sledujeme přímo na místě. 

KAZUISTIKY: Poruchy mužské plodnosti a jejich léčba

KAZUISTIKY: Poruchy mužské plodnosti a jejich léčba

Muži s horší kvalitou spermatu mají vyšší úmrtnost než jejich vrstevníci. Potíže s plodností se projevujií v mladším věku, kdy je čas k odhalení, ovlivnění či odstranění rizikových faktorů pozdějších závažných onemocnění. Léčba poruch mužské plodnosti má mít přednost před doporučením k umělému oplodnění, protože asistovaná reprodukce problém neřeší, pouze překlenuje. 
Výroční konference SVL ČLS JEP Karlovy Vary

Výroční konference SVL ČLS JEP Karlovy Vary

V rámci listopadového kongresu SVL v Karlových Varech zazněla, speciálně pro praktické lékaře připravená, přednáška prof. MUDr. Romana Chlíbka na téma „Očkování rizikových skupin pacientů“. Mezi takové skupiny, do jejichž prevence jednoznačně patří očkování proti pneumokokovým infekcím, jsou řazeni například pacienti s diabetes mellitus, CHOPN a astma, s KV onemocněním,  s asplenií či hypospenií, s onkologickým onemocněním a dále také pacienti imunosupresivní a po transplantaci orgánů či buněk apod.

Seminář: Poruchy mužské plodnosti a jejich léčba

Seminář: Poruchy mužské plodnosti a jejich léčba

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje již od r. 2000 v péči o neplodné páry následující postup: Pokud je žena zdravá a problém je na straně muže, je třeba léčit poruchu mužské plodnosti ještě před doporučením k umělému oplodnění. Proč se praxe od tohoto doporučení liší a v čem se nejčastěji chybuje?

43. Brněnské onkologické dny

43. Brněnské onkologické dny

Byť v České republice zatím nebyla schválena úhrada léčby inhibitory CDK 4/6 pro ženy s HR+ a HER2- metastatickým karcinomem prsu, letošní dohoda České onkologické společnosti ČLS JEP se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou předeslala, že by největší česká pojišťovna, podobně jako ostatní hráči na trhu, měla žádosti o úhradu prostřednictvím paragrafu 16 schvalovat. Také tyto informace zazněly v rámci BOD na sympoziu věnovanému této terapii. 

XXV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XXV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Letošní kongres České internistické společnosti se konal v polovině září v moravské metropoli. Vnitřní lékařství je mezioborové a v rámci kongresu proto nechyběla témata, na něž se při jiných příležitostech nedostane. Právě komplexnost a šíře záběru internisty činí z této medicínské specializace jednu z nejzajímavějších a také nejnáročnějších.

XLII. brněnské onkologické dny

XLII. brněnské onkologické dny

Imunoterapie se již etablovala jako základní modalita systémové léčby u řady malignit. Naději přinesla i u dosud obtížně léčitelných nádorových onemocnění, jako jsou maligní melanom nebo karcinom plic či nádory urogenitálního traktu. Přínos imunoterapie je pro léčbu onkologických onemocnění jednoznačný a vývoj nasvědčuje, že u některých generalizovaných solidních nádorů může představovat potenciálně kurativní metodu.

XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

XXVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Již tradičně se letos na začátku května konal v Brně výroční sjezd České kardiologické společnosti, tentokrát v pořadí XXVI. ročník. Jedním z nosných témat sjezdu byla role kardiologa u nemocných s vysokým rizikem kardioembolizačních mozkových příhod. Další velmi diskutovanou otázkou byla kumulace rizikových faktorů pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Respektive co brání dosažení cílových hodnot dyslipidemie a hypertenze při léčbě pacientů.

54. diabetologické dny, Luhačovice

54. diabetologické dny, Luhačovice

V rozhovorech s přednášejícími přímo z místa konání se ohlédneme za novinkami v problematice kontinuální subkutánní infuze inzulinu, podíváme se na to, jak technicky zdatní pacienti již neoficiálně vyřešili problém uzavření řídící smyčky dávkování inzulinu, a připomeneme, kdy může diabetická neuropatie ohrožovat život a jak důležitá zůstává v této souvislosti důsledná kompenzace diabetu. 

Odborné sympozium MSD, Imunoterapie maligního melanomu

Odborné sympozium MSD, Imunoterapie maligního melanomu

Imunoterapie, konkrétně blokáda kontrolních bodů imunitní reakce, slibuje změnit donedávna velmi nepříznivou diagnózu pokročilého maligního melanomu v chronické onemocnění. Po inhibitorech CTLA-4 přichází blokáda receptoru PD-1 a s ní i (zatím) dosažená doba 4letého přežití u 37 % všech pacientů, a dokonce u 43 %  pacientů dosud nepředléčených.

XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XXIV. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Předseda ČIS ČLS JEP prof. MUDr. Richard Češka, CSc., tvrdí, že kongres, který se koná každoročně buď v moravské, nebo české metropoli, je zaměřen na komplexně pojaté vniřní lékařství. Koncept superspecializace se podle něj již vyčerpal a hlavním motorem procesu je dnes analýza a syntéza. V jednotlivých sekcích promluvili specialisté jednotlivých internistických oborů a budou hledat zajímavé interakce mezi svými obory.

Druhý předvolební kulatý stůl AM Review

Druhý předvolební kulatý stůl AM Review

Přinášíme záznam z druhého kulatého stolu věnovanému tématu Inovace versus finanční zdroje, který se odehrál 26. září 2017 v Paspově sále na Praze 5. Na akci vystoupilo pět zástupců politických stran — Soňa Marková (KSČM), Lenka Teska Arnoštová (ČSSD), Leoš Heger (TOP09), Adam Vojtěch (hnutí ANO) a Bohuslav Svoboda (ODS) —, kteří prezentovali své stranické postoje k tomuto tématu. Akci uspořádala redakce publicistického časopisu pro lékaře AM Review ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce.

První předvolební kulatý stůl AM Review

První předvolební kulatý stůl AM Review

Přinášíme záznam z prvního kulatého stolu Občan jako klient zdravotního systému věnovaného budoucnosti českého zdravotnictví po letošních podzimním sněmovních volbách, který se odehrál 7. září 2017 v Hotelu Amarilis ve Štěpánské ulici. Na akci vystoupilo šest zástupců politických stran — Soňa Marková (KSČM), Jiří Běhounek (ČSSD), Jiří Skalický (TOP09), Adam Vojtěch (hnutí ANO), Bohuslav Svoboda (ODS) a Ludvík Hovorka (KDU-ČSL) —, kteří prezentovali své vize českého zdravotnictví. Akci uspořádala redakce publicistického časopisu pro lékaře AM Review ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce.

EASD 2017

EASD 2017

Letošní, již 53. ročník kongresu EASD zamířil na teplý a malebný jihovýchod Evropy, do Lisabonu. Diabetologie patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory medicíny, a to jak ve farmakoterapii, tak v technologiích. To se samozřejmě odrazilo v atraktivitě a pestrosti odborného programu. Velkou pozornost si vysloužila vyzvaná přednáška prof. Friera o hypoglykemii. Tato komplikace je navzdory stále dokonalejší terapii diabetu přetrvávajícím klinickým problémem. Důležitý je mj. poznatek, že důsledky hypoglykemie do velké míry závisí na délce času, který pacient stráví v hypoglykemii. Velice povzbudivé jsou také např. výsledky studie se sotagliflozinem, prvním duálním inhibitorem SGLT-1 a SGLT-2.

ESMO 2017 Congress

ESMO 2017 Congress

„Integrace vědy do onkologie pro lepší výsledek pacienta“ – tak znělo jedno ze stěžejních hesel letošního kongresu European Society for Medical Oncology (ESMO), nejprestižnější a nejnavštěvovanější onkologické události v Evropě. Kongres ESMO je každoročně ideálním místem pro poznání nejnovějších objevů vědy, sdílení zkušeností a vědomostí a udržení kroku s dnešním rychlým vývojem v oblasti výzkumu nádorových onemocnění. Ten letošní si ale přichystal jednu velkou a skvělou novinku navíc – ve všech pádech se během něj skloňovalo uzavření spolupráce mezi ESMO a European Association for Cancer Research (EACR). Tato spolupráce má usnadnit integrovaný přístup k léčbě onkologických onemocnění a péči o onkologické pacienty, spojuje výzkumníky a lékaře, kteří pomáhají překlenout propast mezi inovacemi v oblasti výzkumu a jejich implementací do klinické praxe. Integrace vědy do onkologie pro lepší výsledek pacienta tak nabyla nových a dosud nevídaných možností.

ESC Congress 2017

ESC Congress 2017

Kongres Evropské kardiologické společnosti je největší odbornou konferencí na světě zaměřující se kardiovaskulární problematiku. Účastníci mají tento rok v Barceloně možnost navštívit přes 500 expertních sekcí a seznámit se s více než 4500 abstrakty, které přispěly k poznání v oblasti světové kardiovaskulární medicíny. Letošní ročník si bude připomínat úspěchy a neúspěchy, které se objevily v průběhu 40 let používání PCI.

Sympozium Další krok k účinné antikoagulaci pacientů s FS

Sympozium Další krok k účinné antikoagulaci pacientů s FS

XLI. brněnské onkologické dny

XLI. brněnské onkologické dny

Brněnské onkologické dny (BOD) patří vedle Jihočeských onkologických dnů a PragueONCO k triádě nejvýznamnějších domácích onkologických akcí. Pořádá je každoročně Masarykův onkologický ústav a souběžně s programem pro odborníky nabízí i akci věnovanou nelékařským zdravotnickým profesím. BOD jde ve svém XLI. ročníku s dobou, program konferecne, konferenční noviny a sborníky abstrakt zveřejní i on-line.

53. diabetologické dny Luhačovice

53. diabetologické dny Luhačovice

V lázeňském městečku Luhačovice se již tradičně na začátku dubna odehrají již po 53. diabetologické dny. Akci pořádá Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností. Na místě budeme i my s kongresovými novinami, abychom zmapovali novinky v diabetologii, která se v poslední době tak dynamicky vyvíjí.

The American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session

The American College of Cardiology 66th Annual Scientific Session

Kardiologové z celého světa se každoročně setkávají na kongresu Americké kardiologické společnosti, jehož 66. ročník se koná na počátku jara v hlavním městě USA. Kromě výsledků základního i klinického výzkumu se účastníci seznámí i s pokroky v oblasti edukace. Poznatky prezentované v 11 tematických sekcích – akutní a stabilní ischemická choroba srdeční, arytmie a klinická elektrofyziologie, vrozené srdeční vady, intervenční kardiologie, neinvazivní zobrazovací techniky, prevence srdečních onemocnění, plicní hypertenze, chlopenní vady, vaskulární medicína a speciální témata – jsou relevantní pro klinickou praxi a nabízejí prostor pro kuloární diskuzi.

Virová hepatitida C - nový léčebný přípravek

Virová hepatitida C - nový léčebný přípravek

Chronická virová hepatitida typu C byla dlouho vážným problémem pro pacienty i lékaře. Časy nepříjemných a dlouhodobých terapií ale definitivně skončily s nástupem nové generace kombinačních antivirotik. Lze mluvit o historickém zlomu, shodli se přední specialisté oboru hepatologie, infekčního lékařství i transplantologie, kteří se zúčastnili představení přímo působícího virostatického přípravku Zepatier v prostorách České národní banky v Praze.

The American Heart Association´s Scientific Sessions 2016

The American Heart Association´s Scientific Sessions 2016

The American Heart Association´s Scientific Sessions 2016 je největším setkáním odborníků na kardiovaskulární onemocnění na americké půdě. Tento rok se o novinkách v oboru přijelo do New Orleans dozvědět téměř 18 000 medicínských profesionálů z více než 100 zemí světa. Čekalo na ně více než 5 000 orálních příspěvků, 4 000 abstrakt a řada interaktivních panelových diskuzí.

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2016

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2016

Tradičně se uprostřed podzimu sjíždějí ambulantní diabetologové na Lázeňskou kolonádu v Poděbradech, aby si vyměnili poznatky, které se v jejich oboru objevily za uplynulý rok. Součástí akce nejsou pouze jednosměrná teoretická sdělení, ale i diskuze nad některými aspekty klinické praxe na workshopech. I tento rok budeme u toho a vše vám zprostředkujeme v kongresových novinách a videích z účastníky setkání.

XXIII. jihočeské onkologické dny

XXIII. jihočeské onkologické dny

Na pozvání Nemocnice České Budějovice, a.s., se uprostřed podzimu každoročně sjíždí stovky českých a slovenských lékařů se specializací onkologie a souvisejících oborů do malebného Českého Krumlova. Letošní, již 23. jihočeské onkologické dny, se zaměřuje na diagnostiku a léčbu nádorů plic, zejména neuroendokrinních, dále mezoteliomů a thymomů.

Horizonty událostí: Oscilující hranice komplikací diabetu

Horizonty událostí: Oscilující hranice komplikací diabetu

Aktuální data jasně dokazují, že makrovaskulární rizika diabetu medicína úspěšně řeší. To znamená, že čím dál více pacientů žije déle a lépe. Stále to je ale život s diabetem, tedy i s rizikem komplikací – ovšem mikrovaskulárních. Časná intenzivní léčba diabetu a setrvale dobrá kompenzace onemocnění jsou základními předpoklady oddálení jeho vzniku. A když se již objeví, je snaha o lepší kompenzaci diabetu stejně důležitá jako specifická kauzální/symptomatická léčba komplikací.   

76th Scientific Sessions of American Diabetes Association

76th Scientific Sessions of American Diabetes Association

Každoroční odborné setkání Americké diabetologické společnosti je tradičně největší zdrojem novinek z diabetologie na světě. Tento rok bude New Orleans dějištěm více než 2500 prezentace originálních výzkumných sdělení, které ovlivní péči o diabetiky v následujícím roce.

2016 ASCO Annual Meeting

2016 ASCO Annual Meeting

I tento rok vám přinášíme v reálném čase novinky přímo z místa konání největšího onkologického kongresu na světě, na nějž se každoročně sjíždí okolo 30 000 onkologů z celého světa. Na vědeckých sekcích kongresu budou představena čerstvá data z výzkumu na poli imunoterapie, převážně na ně se soustředíme v našem videozpravodajství.  

 55th Annual Conference of the Particle Therapy Cooperative Group 22-28 May 2016, Prague

55th Annual Conference of the Particle Therapy Cooperative Group 22-28 May 2016, Prague

 

V květnu hostí Protonové centrum 55. ročník světového kongresu onkologů, radioterapeutů a fyziků PTCOG, kterého se zúčastní na 2 000 odborníků z nejvýznamnějších světových univerzit a klinik. Prezentovány budou i výsledky léčby karcinomu prostaty, které potvrzují 97% úspěšnost! V PTC léčba prostaty navíc trvá pouhých 5 dnů.

 

XL. Brněnské onkologické dny

XL. Brněnské onkologické dny

Brněnské onkologické dny jsou největší celostátní onkologickou akcí. I v tomto roce, kdy bude konference slavit významné výročí, bude odborný program založen na tradiční pestrosti a kvalitě. Jeho těžiště tvoří 14 edukačních seminářů, 13 bloků pro prezentaci volných sdělení, expertní indikační komise a posterová sekce. Mezi témata, která byla letos zahrnuta do programu, patří například pozdní následky onkologické léčby, integrativní medicína, paliativní léčba v době cílené léčby či gerontoonkologie.

52. diabetologické dny

52. diabetologické dny

Již po 52. bude lázeňské město Luhačovice hostit setkání českých a slovenských diabetologů. Tentokrát bude mít kongres i své noviny a jejich prostřednictvím a prostřednictvím této webové stránky můžete sledovat to nejzajímavější z toho, co na kongresu zazní, minutu po minutě.

PragueONCO

PragueONCO

Na 7. pražském mezioborovém onkologickém kolokviu PragueONCO s podtitulem „Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům“ byly již tradičně diskutovány nejnovější poznatky z oboru onkologie. Natáčeli jsme přímo v české metropoli, tradičním dějišti akce, a přinášíme vám sestřih toho nejzajímavějšího, a to zejména z jednoho z nejdiskutovanějších témat – imunoonkologie.

Horizont událostí: Za horizonty léčby diabetu (8. 12. 2015)

Horizont událostí: Za horizonty léčby diabetu (8. 12. 2015)

Léčit hyperglykémii v ČR umí lékaři skvěle. Je čas podívat se dále – jak ještě mohou diabetologové změnit osud svých pacientů? Na řadě jsou kardiovaskulární cíle. Nejen kardiovaskulární komplikace a jejich minimalizace, ale dnes už i kardiovaskulární výsledky. Nástroje k tomu již diabetologové v rukou mají – ať už v podobě nových perorálních diabetik, tak nových (i staronových) hypolipidemik.

Central European & 5th Czech-Austrian Symposium on Nephrology (11. - 12. 12. 2015)

Central European & 5th Czech-Austrian Symposium on Nephrology (11. - 12. 12. 2015)

Pátý ročník česko-rakouského odborného setkání (5th Czech-Austrian Symposium on Nephrology) tentokrát doplnili odborníci z celé Střední Evropy (Central European Symposium on Nephrology). Na programu bylo představení nejaktuálnějších v značné míře dosud nepublikovaných vědeckých výsledků v oblasti nefrologie a transplantační medicíny. Sympozium se konalo letos v Praze, měsíc po kongresu Americké nefrologické společnosti v americkém San Diegu a do určité míry bylo i jeho ozvěnou. Dění na sympoziu můžete nyní prostřednictvím portálu congress-live.eu sledovat i Vy.

19. kongres o ateroskleróze (3. - 5. 12. 2015)

19. kongres o ateroskleróze (3. - 5. 12. 2015)

Sledujte videa natočená přímo ve Špindlerově Mlýně, dějišti 19. kongresu o ateroskleróze, který každoročně pořádá Česká společnost pro aterosklerózu, letos ve spolupráci s Českou obezitologickou společností.

American College of Chest Physicians Annual Meeting (24. - 28. 10. 2015)

American College of Chest Physicians Annual Meeting (24. - 28. 10. 2015)

Letošní kongres Americké společnosti hrudních lékařů (American College of Chest Physicians) se uskutečnil v Montrealu. Sledujte zajímavosti z této významné akce na našem portálu. 

Central European Lung Cancer Conference (28. - 30. 11. 2015)

Central European Lung Cancer Conference (28. - 30. 11. 2015)

První ze středoevropských konferencí o plicní rakovině (Central Europian Lung Cancer Conference) se konala v roce 1992 v Praze. Od té doby se konference konají střídavě v hlavních městech středoevropských zemí (Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Polsko). Letošní návrat do Prahy je již patnáctým setkáním. Hlavním cílem konferencí je výměna zkušeností a sdílení informací o hlavních směrech teoretického i klinického výzkumu v diagnostice a léčbě rakoviny plic. Dění na konferenci můžete nyní prostřednictvím portálu congres-live.eu sledovat i Vy.

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 (5. - 7. 11. 2015)

Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015 (5. - 7. 11. 2015)

Převést suchá statistická data do návodu, jak správně léčit jednotlivého pacienta s diabetem. To je hlavní smysl 21. ročníku Kongresu ambulantní diabetologie: Aktuality v diabetologii Poděbrady 2015. Sledujte zpravodajství přímo z dějiště kongresu. 

Arthrex Days 2015 (15.-16. 10. 2015)

Arthrex Days 2015 (15.-16. 10. 2015)

Jednoho z největších ortopedických kongresů v ČR se zaměřením na sportovní medicínu a artroskopii, který se konal v polovině října v Přerově, se zúčastnilo více než 200 lékařů a sester. Tématem setkání byly nové trendy v artroskopii.

 

Světový den artritidy (12. 10. 2015)

Světový den artritidy (12. 10. 2015)

Na problematiku revmatoidní artritidy, nemoci s neustále narůstající prevalencí, upozorňuje Světový den artritidy, který připadá na 12. října. Přinášíme Vám videorozhovory s předními odborníky na revmatoidní artritidu a zástupkyněmi organizací Revma Liga a Ústav lékového průvodce, které u příležitosti světového dne spouští kampaň REVMA VÝZVA.

European Respiratory Society International Congress (26. - 30. 9. 2015)

European Respiratory Society International Congress (26. - 30. 9. 2015)

Mezinárodní kongres Evropské respirační společnosti bude letos hostí Amsterdam. Dění v nizozemské metropoli zaznamenáváme a komentáře českých účastníků Vám přinášíme prostřednictvím našeho webcastu. 

European Cancer Congress (25. - 29. 9. 2015)

European Cancer Congress (25. - 29. 9. 2015)

Letošní ročník evropského onkologického kongresu, jednoho z největších vědeckých setkání v oblasti onkologie, hostí Vídeň. My jsme opět na místě a přinášíme Vám komentáře nejzajímavějších sdělení. Sledujte proto náš zpravodajský portál a buďte také přímo v centru dění. 

European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting (14. - 18. 9. 2015)

European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting (14. - 18. 9. 2015)

Výroční zasedání Evropské asociace pro studium diabetu (EASD) letos zavítá do Stockholmu. Špičky v oboru diabetologie budou ve švédské metropoli diskutovat o aktuálních tématech a my budeme s kamerou u toho. Na našem portálu tak můžete sledovat online zpravodajství přímo z dějiště 51. výročního setkání EASD.

European Society of Cardiology Congress 2015 (29. 8. - 2. 9. 2015)

European Society of Cardiology Congress 2015 (29. 8. - 2. 9. 2015)

Letošní výroční kongres Evropské kardiologické společnosti se uskutečnil na přelomu srpna a září v Londýně. Prostřednictvím našeho online vysílání můžete sledovat dění přímo z britské metropole i Vy.

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2015 (10. - 13. 6. 2015)

Annual European Congress of Rheumatology EULAR 2015 (10. - 13. 6. 2015)

Letošní kongres Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) se letos koná v Římě a my jsme u toho. Aktuální zpravodajství vám přinášíme přímo z italské metropole, odkud účastníci kongresu komentují vybraná sdělení.

75th Scientific Sessions of American Diabetes Association (5. - 9. 6. 2015)

75th Scientific Sessions of American Diabetes Association (5. - 9. 6. 2015)

Kongres Americké diabetologické asociace (ADA) je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí na poli diabetologie. Jeho jubilejní 75. ročník se koná v Bostonu a my vám přinášíme horké novinky přímo z dějiště akce. 

2015 ASCO Annual Meeting (29. 5. - 2. 6. 2015)

2015 ASCO Annual Meeting (29. 5. - 2. 6. 2015)

Výroční zasedání Americké společnosti klinické onkologie (ASCO) je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních událostí onkologického kalendáře. Letošní 51. ročník se koná tradičně v Chicagu a my Vám nyní přinášíme videopřenosy přímo z dějiště akce. Sledujte nejnovější poznatky na poli onkologie den po dni.

Horizont událostí - Jak časnou léčbou změnit osud pacientů s DM2? (květen 2015)

Horizont událostí - Jak časnou léčbou změnit osud pacientů s DM2? (květen 2015)

Jak pojem z astrofyziky HORIZONT UDÁLOSTÍ souvisí s diabetem? To prozradili přednášející na odborné konferenci, na které byla diskutována témata jako LDL cholesterol a diabetes, kardiovaskulární komplikace u diabetiků, syndrom diabetické nohy, selhání ledvin a na závěr, jak vhodnou zpětnou vazbou péči o diabetika zlepšit.Přinášíme Vám videa s anketou, jak na Horizont událostí a jeho spojitost s diabetem nahlíží Vaši kolegové a sledovat můžete také videa z jednotlivých konferencí, na nichž jsou zachyceny přednášky a rozhovory s přednášejícími.

10th Congress of ECCO - Inflammatory Bowel Diseases 2015 (18. - 21. 2. 2015)

10th Congress of ECCO - Inflammatory Bowel Diseases 2015 (18. - 21. 2. 2015)

10. kongres Evropské společnosti pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (ECCO), největší setkání odborníků na diagnostiku a léčbu idiopatických střevních zánětů, hostila v druhé polovině února metropole Katalánska. Hlavní diskutovaná témata přímo z Barcelony komentují přední čeští gastroenterologové.

Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - Teď můžete! (1. 10. - 5. 11. 2014)

Personalizace léčby pacienta s diabetem 2. typu - Teď můžete! (1. 10. - 5. 11. 2014)

Cyklus odborných konferencí s podtitulem Cesta ke snížení kardiovaskulárních, renálních a dalších rizik propojil pohled diabetologů a lékařů souvisejících specializací na terapii diabetu 2. typu. Semináře se věnovaly jak medicínskému, tak ekonomickému pohledu na věc. Připomenout si nyní můžete všechny přednášky a výběr toho nejzajímavějšího z panelových diskuzí či rozhovory s přednášejícími.

74th Scientific Sessions of American Diabetes Association (13. - 17. 6. 2014)

74th Scientific Sessions of American Diabetes Association (13. - 17. 6. 2014)

Kongres Americké diabetologické asociace (ADA) je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních akcí na poli diabetologie. Jeho 74. ročník se uskutečnil od 13. do 17. června 2014 v kalifornském San Franciscu. Program byl tradičně velmi bohatý a my jsme pro Vás připravili výběr zajímavých aktualit, které hýbou současnou diabetologií. Sledujte dění den po dni přímo z dějiště kongresu.